Design Data for Mixing Vessel and Agitator
 
เครื่องกวน (Agitator)
การออกแบบเครื่องกวนเริ่มต้นด้วยการกำหนดปริมาตรของของเหลวที่ต้องการกวนและประเภทของการกวน เช่น blending suspension และกำหนดสัดส่วนของถังตามข้อมูลที่ได้เสนอแนะไว้ แล้วจึงหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าความหนืด (viscosity) ความหนาแน่น (density) ของของเหลวที่ต้องการกวน รวมทั้งกำหนดระดับปริมาตรการกวนต่ำสุดและสูงสุดไว้ด้วย โดยทั่วไปประมาณ 85% ของการกวนเป็นแบบ axial flow ดังนั้นถังทรงกระบอก (cylindrical vessel ) ในแนวตั้งจึงมีความเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ยกเว้นถังที่มีความจุปริมาณมาก เช่น ถังเก็บน้ำมัน ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับ side entry agitator มากกว่า สำหรับถังสี่เหลี่ยมมักมีมุมอับที่บริเวณเหลี่ยมต่างๆจึงใช้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น การกำหนดประเภทของมอเตอร์เป็นแบบมาตรฐาน (IP55) หรือแบบเพิ่มความปลอดภัย เช่น Eexe หรือ Eexde นอกจากนี้ก็มีการกำหนดวัสดุที่ใช้ทำเพลาและใบกวนเป็นสเตนเลส 304, 316L หรือเหล็ก การกำหนดวัสดุที่ใช้เคลือบ รวมทั้งการกำหนด seal ด้วย
 
 
Copyright (c) 2006 wellman.co.th